Ki Durim, Çdo
Gjë Është
E Vështirë
Fillim

-saadi

Kush Jam Unë

Përshëndetje të gjithëve! Unë jam Aliekber, lindur dhe rritur në qytetin e Prizrenit, një qytet magjik në Kosovë. Jetesa ime ka shkuar në një udhëkryq të pashembullt, duke filluar nga rrugëtimi im shkollor në fushën e Inxhinierisë Bujqësore në Universitetin e Ege në qytetin e bukur Izmir, Turqi.
Pas tre viteve të shkollës, kisha një mundësi të mrekullueshme për të bërë praktikë në Gjermani.
Këto përvoja kanë shtuar një dimension të ri në rrugëtimin tim profesional dhe personal.
Sot, jetoj në Evropë dhe punoj për një kompani që prodhon biocide interesante dhe produkte bujqësore të tjera si plehra dhe gjëra të tjera të rëndësishme për bujqësinë.
Por misioni im nuk përfundon këtu.
Dua të ndaj mendimet dhe informacionet e rëndësishme me të rinjtë kosovarë që jetojnë në Kosovë, ata që dëshirojnë të arrijnë diçka të madhe në jetën e tyre.
Kështu, kam filluar të krijoj video në YouTube, shorts dhe gjithashtu ndaj përvojat time në Instagram dhe TikTok në gjuhën shqipe.
Synimi im është të frymëzoj dhe ndihmoj sa më shumë të rinjtë të kenë sukses në udhën e tyre.

black and gray audio mixer
black and gray audio mixer
MacBook Pro near white open book
MacBook Pro near white open book

Unlock your potential with our transformative courses and books.

Shërbimet

person writing on brown wooden table near white ceramic mug
person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Explore our wide range of self-improvement services and resources.

Kurset